HooVos heeft al vele klanten mogen helpen

Met een beoordeling van 4,9 uit 5!

Carlton Beach Scheveningen
Carlton Beach Scheveningen

Bij HooVos zijn we trots om te delen dat we maandenlang hebben gewerkt aan het upgraden van alle brandscheidingen bij Carlton Beach Scheveningen! Onze experts hebben ervoor gezorgd dat de brandveiligheid van het hotel voldoet aan de hoogste normen. Het was een eer om bij te dragen aan het creëren van een veilige omgeving voor alle gasten.

Postillion Hotel WTC Rotterdam
Postillion Hotels

Veiligheid is van het grootste belang bij HooVos en Postillion Hotels Rotterdam! We hebben onlangs de brandwerende afdichtingen in maar liefst 168 kamers verbeterd om ervoor te zorgen dat het hotel voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.

nhow Amsterdam RAI hotel
nhow Amsterdam RAI

In het prachtige nhow Amsterdam RAI hotel zijn alle blusmiddelen op alle 17 verdiepingen weer gecontroleerd, indien nodig gerepareerd en daarna gekeurd door onze specialisten. Dat betekent een zorgeloos nachtje op hoogte in Amsterdam!

Het ADR pakket van HooVos

Onze complete ADR pakketten bevatten deze producten:

 • Twee gevarendriehoeken
 • Een fles met 250 ml oogspoeling
 • Een overzet-veiligheidsbril
 • Een oranje reflectievest
 • Een handlamp
 • 1 paar neopreen handschoenen
 • Een half-gelaat-masker
 • Een overall cat III
 • Een paar zuur-bestendige laarzen
 • Een pioniersschep in etui met 1 veger
 • Een riool afdekzeil 1,5 x 1,5 m
 • Een absorptie-mat 35 x 45 cm
 • Een blauwe koffer
 • Een opvangcontainer
 • Een ADR schriftelijke instructie in het Nederlands.

Het ADR

De regels rondom het vervoer van gevaarlijke goederen zijn vermeld in het ADR. Dit is een Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, officieel geheten “Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereus par Route”.

Het ADR maakt deel uit van het Nederlandse VLG, dit is een reglement voor Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.

Adr transport - pakket

Meest recente ADR schriftelijke instructies

Voor meer informatie, neem de meest actuele schriftelijke instructies voor het ADR door. De UNECE of de regeringen van desbetreffende ADR landen hebben deze instructies officieel opgesteld. De meest recente Nederlandse gevarenkaart is al in 2017 uitgebracht.

De instructies bestaan uit vier pagina’s en dienen worden geprint in kleur. Bovendien moeten ze worden verstrekt door de vervoerder in een taal die de chauffeur begrijpt en leest.

Waarom kiest u voor HooVos?

HooVos biedt verschillende producten en diensten aan om uw pand, woning en werkzaamheden zo brandveilig mogelijk te maken. We voorzien u in alles wat u nodig heeft om uw pand te laten voldoen aan de richtlijnen van de overheid en de eisen van de verzekeraar. Uw offerte is gelijk aan de factuur, dit betekent dat er achteraf geen onverwachte kosten bijkomen.

Wij begrijpen dat het effectief en prettig is om met dezelfde persoon contact te hebben over de brandveiligheid en de brandpreventie van uw pand. Daarom heeft u bij ons 1 vast contactpersoon voor al uw vragen en diensten. Van brandwerend afdichten tot de aanschaf van een AED. Uw persoonlijke specialist voert alleen de noodzakelijke controles uit. Zo weet u dat u altijd wordt voorzien van eerlijk en transparant advies!

Veelgestelde vragen

Wat wil ADR zeggen?

Gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd volgens het ADR (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is een pan-Europees verdrag dat gaat over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Wie is verantwoordelijk voor ADR?

Zowel de afzender, vervoerder als ontvanger bij het vervoer van gevaarlijke stoffen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. De vervoerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de vervoerde materialen en ook voor de gedragingen en handelingen van zijn of haar personeel.

Welke goederen vallen onder ADR?

Gevaarlijke stoffen kunnen onder negen verschillende klassen (en subklassen) worden onderverdeeld, deze klassen worden ook wel de ADR gevarenklassen genoemd. Producten uit deze klassen hebben een label (gevaarsetiket). Dit label is ook verplicht bij transport over de weg.

De negen hoofdklassen van gevaarlijke stoffen zijn:

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 2. Gassen
 3. Brandbare vloeistoffen
 4. Brandbare vaste stoffen
 5. Oxiderende stoffen
 6. Giftige en infectueuze stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
 9. Andere diverse gevaarlijke stoffen
Is ADR wereldwijd?

Deze etikettering is wereldwijd gelijk. De overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is een overeenkomst waarbij 53 landen zijn aangesloten, zoals België en Nederland.

Hoe herken je een gevaarlijke stof?

Een schadelijk product kun je herkennen aan het etiket. Op het etiket staat dan een rood-wit ruitvormig pictogram dat het gevaar aanduidt. Ook kan er een signaalwoord bij staan.

Hoe kun je zien of een vrachtwagen gevaarlijke stoffen vervoert?

Een voertuig dat gevaarlijke stoffen vervoert moet volgens vaste regels aangeduid worden. Een tankwagen die gevaarlijke stoffen vervoerd moet bijvoorbeeld, aan de voor- en achterzijde voorzien worden van oranje borden. Binnenvaartschepen moeten zichtbaar blauwe kegels voeren wanneer zij gevaarlijke stoffen vervoeren.

Is een brandblusser ADR?

Het ADR eist dat er minimaal twee brandblussers aanwezig moeten zijn in een truck: een cabineblusser en een ladingblusser. Deze moeten dan ook gemakkelijk te bereiken zijn voor de bemanning van de truck.

Hoeveel ADR mag je vervoeren?

Er is een beperkte hoeveelheid ADR goederen dat vervoert mag worden. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die vervoerd mogen worden is afhankelijk van de mate van gevaarlijkheid van de stof. Voor gevaarlijke stoffen geldt dat er maximaal 20 kilogram of liter per voertuig vervoert mag worden. Voor de minder gevaarlijke stoffen is dit 1000 kg liter per voertuig.

Wat is een ADR certificaat?

Wanneer chauffeurs gevaarlijk stoffen vervoeren moeten zij op basis van het ADR verdrag in bezit zijn van een ADR opleidingscertificaat voor bestuurders (ADR Basiscertificaat).

Hoe lang is het ADR certificaat geldig?

Om het ADR certificaat te kunnen behouden moet elke vijf jaar uw certificaat verlegen. Dit wordt gedaan door een verlengingsexamen af te leggen. Het is dan ook strafbaar om te rijden met een verlopen ADR certificaat.