Brandslanghaspels

Jaarlijks onderhoud brandslanghaspel

Jaarlijks onderhoud van brandslanghaspels is verplicht. HooVos Brandbeveiliging neemt u alle zorgen omtrent jaarlijks onderhoud uit handen. U wordt automatisch door ons op de hoogte gebracht als uw brandslanghaspels weer toe zijn aan het jaarlijkse onderhoud.

Wat houdt het onderhoud in:

De inspectie en het onderhoud behoren te worden uitgevoerd door een deskundig persoon. (onderhoudspersoon)

Bij aanvang van de inspectie wordt de brandslang geheel uitgerold en onder beschikbare werkdruk gezet. Aansluitend worden de volgende aspecten gecontroleerd:

1. De toegang tot de brandslanghaspel en/of het brandslangsysteem mag niet geblokkeerd zijn en de brandslanghaspel en/of brandslangsysteem mogen geen beschadigingen, gecorrodeerde delen (roestvorming), of lekkages tonen.
2. De gebruikersaanwijzing moet duidelijk en goed leesbaar zijn.
3. De plaats van de brandslanghaspel of het brandslangsysteem moet duidelijk herkenbaar zijn aangegeven.
4. De gebruikte wandbevestigingsmiddelen moeten voor de toepassing geschikt zijn en op de juiste manier doelmatig, vast en stevig zijn aangebracht.
5. De doorstroming van het water (debiet) moet gelijkmatig en voldoende zijn. (aanbevolen wordt om bij de controle een debietmeter en een manometer te gebruiken)
6. Wanneer de manometer onderdeel uitmaakt van de brandbestrijdingsvoorziening dan moet deze naar behoren functioneren binnen de geldende werkingsdruk van de installatie.
7. Over de gehele lengte van de brandslang mogen geen scheurtjes, vervormingen, slijtageplekken of andere beschadigingen worden aangetroffen. Wanneer de slang een beschadiging vertoont (ongeacht de omvang ervan) dan moet de slang worden vervangen of met maximaal toelaatbare werkdruk worden beproefd op de aanwezigheid van lekkages.
8. De slangklemmen moeten van het juiste type zijn, en goed bevestigd.
9. De trommel van de brandslanghaspel moet in de beide richtingen (linksom en rechtsom) zonder belemmeringen kunnen worden gedraaid.
10. Bij zwenkbare brandslanghaspels moet het draaigewicht licht draaien en moet de haspel over een hoek van 180 graden zonder belemmeringen naar buiten kunnen worden gedraaid.
11. Bij handbediende brandslanghaspels moet de hoofdafsluiter van het juiste type zijn, licht bedienbaar en naar behoren functioneren.
12. Bij brandslanghaspels met een automatische afsluiter moet de afsluiter naar behoren functioneren.
13. De watertoevoerleidingen moeten in een degelijke staat zijn; de speciale aandacht moet worden gegeven aan het controleren op opzichtbare beschadigingen en slijtage van flexibele leidingen bij o.a. zwenkbare brandslanghaspels.
14. Wanneer de brandbestrijdingsvoorziening is voorzien van een haspelkast, dan mag deze geen beschadigingen vertonen en moet(en) de deur(en) daarvan ongehinderd geopend kunnen worden.
15. De straalpijp moet van het juiste type zijn en naar behoren functioneren.
16. Een eventueel aanwezige slanggeleider moet correct functioneren, en op de juiste plek vast en stevig zijn bevestigd.
17. Elke brandslanghaspel of brandslangsysteem moet na een inspectie en onderhoud weer gereed worden gemaakt voor gebruik.
Wanneer een omvangrijke onderhoudsbeurt noodzakelijk is, dan moet de brandslanghaspel en/of het brandslangsysteem met het opschrift “BUITEN GEBRUIK” worden gekenmerkt en moet de deskundige persoon de betreffende verantwoordelijke persoon (gebruik of eigenaar) hierover in kennis stellen.

Periodieke beoordeling van de brandslangen

Om de 5 jaar behoren alle brandslangen volgens EN 671-1 en/of EN 671-2 te worden beproefd met de maximale toelaatbare druk.