Brandblussers

Jaarlijks onderhoud brandblussers

Jaarlijks onderhoud van brandblussers is verplicht. HooVos Brandbeveiliging neemt u alle zorgen omtrent jaarlijks onderhoud uit handen. U wordt automatisch door ons op de hoogte gebracht als uw brandblussers weer toe zijn aan het jaarlijkse onderhoud.

Wat houdt het onderhoud in:

NEN 2559 geeft een overzicht van de maximale onderhoudsintervallen en maximum levensduur, deze zijn:

• 1 keer per jaar onderhoud
• 5 jaarlijks uitgebreid onderhoud
• 10 jaarlijkse revisie
• 20 jaar afkeur van blusser

Bij afkeur van een blustoestel dient u dit schriftelijk mee te delen rapport met reden van afkeur.

Jaarlijks onderhoud

Het jaarlijks onderhoud wordt op locatie uitgevoerd, de controle bestaat uit de volgende inspecties.

• Visuele inspectie van blustoestel op beschadigingen, deuken en roestvorming.
• Controle van slang en spuitmond
• Leesbaarheid van transfer en controle rijkstype keur
• Controle van gangbaarheid verzegeling
• Controle van druk via de manometer en externe drukmeting
• Controle van inslagmechanisme (alleen patroon apparaten)
• Controle van patroon (alleen bij patroon apparaten)
• Controle op afdichtingen
• Controle van gewicht (Co2 blussers)
• Controle van inslag stoomwezen (Co2 blussers)
• Controle van leeftijd blustoestel
• Demontage/montage van blustoestel
• Aanbrengen keuringsstickers

Het vijfjaarlijkse en 15 jaarlijks onderhoud is een uitgebreide vorm van de jaarlijkse controle, waarbij indien nodig of voorgeschreven de vulling wordt vernieuwd.

Het 10 jaarlijkse onderhoud is een volledige demontage van het blustoestel, vervangen van de vulling, beproeving van de romp (indien nodig), beproeven van slang en spuitmond en indien nodig het vervangen van onderdelen.

Gebruikerscontrole

U als gebruiker dient periodiek een routine controle uit te voeren doormiddel van een visuele controle op de volgende punten:

• Of het blustoestel op de daarvoor bestemde plaats aanwezig is
• Vrij en toegankelijk, zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan de voorkant
• Of het blustoestel is voorzien van leesbaar gebruikershandleiding en onderhoudsetiketten.
• Gebruiksklaar is, te controleren doormiddel van b.v. de drukmeter.
• Is voorzien van verzegeling en of deze niet is verbroken.

Onderhoudsetiketten

Op het draagbare blustoestel dient een keuringsetiket te zitten met betrekking tot het jaarlijks onderhoud, dit etiket bevat de volgende informatie:

• Naam van het onderhoudsbedrijf
• Verwijzing naar de NEN
• Nummer van de onderhoudsmonteur
• Hervult, niet gebruiksklaar of onderhouden
• Maand en jaar van controle
• Maand en jaar van eerst volgende controle

Ook dient het etiket voor houdbaarheid/vervanging van de blusstof op de blusser aanwezig te zijn die de volgende informatie verstrekt:

• Naam onderhoudsbedrijf
• Maand en jaar van hervullen

Na het 10 jarig onderhoud komt er nog een grootonderhoud/revisie sticker op de blusser met de volgende informatie:

• Naam onderhoudsbedrijf
• Maand en jaar van groot onderhoud of revisie

Tevens dienen blustoestellen een niet uitwisbare productiedatum te hebben en de CE markering.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet de brandveiligheid gewaarborgd blijven, dat houd afhankelijk van het brandgevaar in dat er slechts een beperkt aantal blussers tegelijk buiten werking mogen zijn. Daartoe dienen vervangende blussers voor te worden geplaatst.

Om de interne visuele controle beheersbaar te maken is het aan te raden blustoestellen een eigen ID nummer mee te geven, hiermee kunt u in het logboek leeftijd en onderhoudsintervallen per blusser zichtbaar maken.

Er zijn onderhoudsbedrijven die bij de eerste controle deze registratie voor u verzorgen en een kant-en-klaar logboek kunnen aanleveren waarmee u tevens voldoet aan de eisen gesteld in de NEN 2559.

Het bedieningsetiket van draagbare blustoestellen

Een bedieningsetiket van een draagbaar blustoestel dient minimaal de volgende aanwijzingen in te houden voor de gebruiker:

• Type blustoestel en inhoud
• De rating van het blustoestel, ofwel de kwaliteit en capaciteit van het blustoestel uitgedrukt in bijvoorbeeld 27 A, 233 B.
• De symbolen voor welke brandklassen het toestel geschikt is, vaste stoffen, vloeistoffen en gassen
• Bediening van het blustoestel
• Na elk gebruik direct laten hervullen
• Blusstof, soort en type
• Drijfgas, soort
• Temperatuur grenzen
• Druk niveau

1. Naam en adres van de vergunninghouder
2. Rijkstype nummer met datum van afgifte
3. Jaar van uitgifte
4. Jaar van besluit
5. Min. van Binnenlandse Zaken
6. Besluit Rijkstype nummer