Oogspoelflessen

Oogspoelflessen

In alle ruimten waar gewerkt wordt met stoffen, die voldoen aan de criteria voor indeling in één of meer van de categorieën “ontplofbaar”, “zeer licht ontvlambaar”, “licht ontvlambaar”, “ontvlambaar”, “vergiftig”, “zeer vergiftig”, “bijtend” en “sensibiliserend” en stoffen die reactief zijn met water, dienen er nood- en oogdouches – goed bereikbaar – aanwezig te zijn.

Technische eisen:

• De oogdouche moet eenvoudig te bedienen zijn.
• Er moet minstens 10 minuten gespoeld kunnen worden met stromend water.
• Ook het gezicht moet gespoeld kunnen worden.
• Minimaal een enkelvoudige sproeikop, een dubbele sproeikop heeft de voorkeur.