ADR – VLG

ADR – VLG

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is aan regels gebonden. Deze regels hebben betrekking op:

• Etikettering
• Documenten
• Voertuiguitrusting
• Persoonlijke beschermmiddelen
• Voorschriften onderweg

Deze regels zijn vermeld in het ADR. Dit is een Europese overeenkomst voor het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, officieel geheten “Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereus par Route”. Het ADR maakt deel uit van het Nederlandse VLG, dit is een reglement voor Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen. Hier volgt een overzicht van de verplichte delen ten aanzien van de voertuiguitrusting, persoonlijke bescherming en milieubescherming.

Complete pakketten

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet er een uitrustingspakket op het voertuig aanwezig zijn. De minimale eisen waaraan de standaard uitrusting moet voldoen worden weergegeven door de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen VLG/ADR. Daarnaast gelden ook nog andere voorschriften voor het uitrustingspakket.