EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO), tegenwoordig bekend onder de naam Eerste Hulp Verlening en onder de naam Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke situatie die onmiddellijk medisch ingrijpen vereist, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO’ers worden behandeld. Wereldwijd worden vrijwilligers door het Rode Kruis en andere organisaties getraind om dergelijke hulp te kunnen verlenen.

Werkgebied EHBO

Opgeleide EHBO’ers kunnen adequate hulp verlenen bij stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en ze weten wat te doen bij een shock. Daarnaast kunnen ze plaatselijk letsel (wonden), warmte- en koudeletsels, vergiftigingen, elektriciteitsletsels bij slachtoffers behandelen.

Methoden die hierbij gebruikt worden zijn onder andere:

* stabiele zijligging
* reanimatie
– hartmassage
– mond-op-mondbeademing;
* de handgreep van Heimlich
* de noodvervoersgreep van Rautek
* verbinden van verschillende wonden
* ondersteunen of fixeren van gebroken of anders gewonde lichaamsdelen
* adequaat afkoelen van slachtoffers met warmteletsel
* adequaat opwarmen van slachtoffers met koudeletsel

EHBO’ers zijn niet opgeleid als arts en hebben daarom geen speciale medische bevoegdheden. De wet beschouwt hen als “leken” en ze handelen daarom uit de plicht die op ieder mens rust om naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren.