Brandputten

Brandput

Vanuit de brandweer een verplichting voor jaarlijkse controle!

Onderhoud

Qua onderhoud zijn brandputten vrijwel probleemloos. De geplaatste brandput bestaat uit duurzame producten die weinig slijtage ondergaat. Toch moet iedere brandput een jaarlijkse controle ondergaan, om zeker te zijn dat de brandput niet is beschadigt en het juiste debiet afgeeft.

Voor oudere bronnen hebben wij de mogelijkheid deze te regenereren.

Controle

Voor de brandputcontrole hebben wij een speciaal ingerichte unit die bestaat uit een waterpomp met meetapparatuur. Alle metingen worden geregistreerd en in data verwerkt, zodat wij deze digitaal kunnen aanleveren.

Kenmerken en controlepunten:

– Open en gesloten brandputten
– Beoordeling locatie en bereikbaarheid (beschoeiingen e.d.)
– Zichtbaar maken serienummer en bouwjaar
– Beschrijving type brandput
РInmeten X en Y coördinaten
– Volledige onttrekking op capaciteit brandput
– Debietmeting met geijkt en gekeurde digitale watermeter
– Metingen van het waterpeil tijdens pompen
– Checklist controlepunten op o.a. beschadigingen
– Inclusief oplever rapport en certificaat

Opties en mogelijkheden:

– Regenereren van bestaande bronnen
– Aanbrengen van markering op het wegdek
– Aanbrengen van een aanrijdbeveiliging
– Verwijderen van zand/vuil uit putten
– Overige werkzaamheden t.b.v. brandputten