Wanden

Wanden

Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) staat voor de kortste tijd (in minuten) dat een brand beperkt blijft tot één ruimte, voordat uitbreiding naar een andere ruimte plaatsvindt. Bij het bepalen van de wbdbo worden alle mogelijke trajecten van branduitbreiding bekeken: brandoverslag, branddoorslag en combinaties daarvan. Brandoverslag is de uitbreiding van brand via de buitenlucht (bijvoorbeeld van het ene gebouw naar het andere, naburige gebouw óf van de ene bouwlaag via gevelopeningen naar de bovengelegen verdieping).
Branddoorslag is branduitbreiding die niet via de buitenlucht verloopt (bijvoorbeeld van het ene compartiment naar het andere binnen het ‘afgesloten’ gebouw).