Draagconstructies

Draagconstructies

Staal verliest zijn dragende vermogen verliest bij verhitting. In het Bouwbesluit worden duidelijke eisen gesteld aan de brandwerendheid van draagconstructies. Het is daarom van essentieel belang dat de dragende stalen delen in een constructie voldoende worden beschermd zodat deze niet bezwijkt. Hiervoor leveren en monteren wij verschillende soorten brandwerend plaatmateriaal met elk zijn eigen specifieke eigenschappen.