Poederblussers

Poederblussers

Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van de brandklassen A, B en C.
Meer informatie over de verschillende brandklassen vindt je hier.

 

 

 

 

Bovendien kan hiermee onder spanning staande apparatuur geblust worden. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de gevolg schade bij het gebruik van poederblussers op bijvoorbeeld elektronische- en fijnmechanische apparatuur. Poederblussers moeten daarom alleen toegepast worden waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en de nevenschade van ondergeschikt belang is. Toepassing: chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer enz.

Wij kunnen veel verschillende types poederblussers leveren, waaronder:

Poederblusser type P1N / P2N

Poederblusser type PA-6 / P9N / PA-12

Poederblusser type VEGA3